De manier van werken die KITRY voorstelt verenigt de veiligheidsdiensten en de medische diensten en betrekt de personeels- en informaticadirectie om een geïntegreerde oplossing tot stand te brengen.

KITRY-EHS-MS is een evolutieve oplossing gebouwd op bibliotheken van beroepscomponenten die een 'framework' vormen.
Deze architektuur laat ons toe de nodige componenten in deze bibliotheek te selecteren om uw oplossingen te realiseren.

De verrijking van de oplossing is een parameter waarmee rekening wordt gehouden vanaf het begin van de ontwikkeling van KITRY-EHS-MS. Hierdoor worden de bijkomende ontwikkelingen, die op een bepaald moment nodig blijken te zijn, op een natuurlijke wijze geïntegreerd in de oplossing.

De voordelen van een globaal informatiesysteem zijn veelvuldig :

  • betere reactiveit van de onderneming en van de pertinentie van de relevantie en correctieve acties,
  • daling van de afwezigheden, ongevallen, beroepszieken, enz.
  • betere verhouding persoon/taak, een betere produktiviteit en een betere kwaliteit.

KITRY-EHS-MS rust op een stabiele technologie beproefd door grote industriële bedrijven, met name het geöptimaliseerd gebruik van de Oracle technologien, zij het op het niveau van het opslaan van de gegevens of van de ontwikkelingstools.

KITRY-EHS-MS integreert interfaces ontwikkeld met standaard Microsoftbureautica tools (Word, Excel, Access) en met apparaten voor bijkomende onderzoeken.

KITRY-EHS-MS is :

  • een gebruiksvriendelijke oplossing
  • zeer aangenaam dankzij een verregaand ergonomisch onderzoek
  • een programma beschikbaar in meerdere talen
  • applicaties volledig aangepast aan het beheer van verspreide productielocaties.

Bezoek Kitry-EHS-MS.com
Programmapakket Gezondheid en Veiligheid op het werk en Industriële Hygiëne